Menu
Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen
wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit
te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de
verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan
nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening
brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen
derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling
meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de
herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft
ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent
overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door
u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan
niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@bartjoo.nl. Binnen uiterlijk 14
dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de
heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven
gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U
draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 40,00
zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
– producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals kaarten, prints, tegels, in een
lijst.

Modelformulier voor herroeping

Voor herroepen sturen wij u een formulier, dit formulier graag alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Bartjoo, Rijn en Schiekade 59, 2311 AM, Leiden of info@bartjoo.nl

Vul hier uw zoekopdracht in

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.